لیستی از پایان نامه های موجود در بخش پایان نامه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

رکورد

شماره رساله

عنوان - پديدآور - مشخصات

۲۸۳

GV 2

تعيين نورم‌هاي ملي آمادگي جسماني براي دانش‌آموزان ايران (۱۰ تا ۱۷ ساله)/ عليرضا پويان‌فرد.- به راهنمايي علي‌محمد اميرتاش، به مشاوره اميراحمد مظفري.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۷۳-۱۳۷۲.

۷۸۱۷

GV 30

مقايسه اثر نسبي توجه بيروني بر يادگيري سرويس بلند بدمينتون/ شراره محمدي.- به راهنمايي مهدي نمازي‌زاده، به مشاوره محمدعلي اصلانخاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۳۱۱

GV 33

همبستگي برخي واکنشهاي فيزيولوژيکي آزمون پله کانادايي و آزمون ۵۴۹ متر قبل و بعد از يک دوره تمريني در دانش‌آموزان دختر دبيرستاني/ وحيده قهرمانپور.- به راهنمايي حجت‌اله نيک‌بخت، به مشاوره حميد رجبي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۷۹۰

GV 36

ارتباط بين خلاقيت، تعهد سازماني و تحليل رفتگي مدرسين تربيت‌بدني عمومي دانشگاههاي آزاد اسلامي کشور (واحد ۱ و ۲)/ ليلا صباغيان‌راد.- به راهنمايي فريدون تندنويس، به مشاوره سيداميراحمد مظفري و علي زارعي.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۸۹۶۳

GV 41

تاثير تمرينات منتخب يوگا بر ميزان استرس و کورتيزول خون زنان/ شهره شريفيان.- به راهنمايي حجت‌الله نيک‌بخت، به مشاوره منوچهر مصري‌پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۹۰۸۹

GV 42

توصيف ميزان فعاليت‌هاي حرکتي، سلامت عمومي و تحليل رفتگي و مقايسه آن‌ها در بين افراد فعال و غير فعال حرکتي نيروي انساني  زن و مرد کشتيراني جمهوري اسلامي ايران/ مريم آقاخانبابايي.- به راهنمايي فريدون تندنويس، به مشاوره اميراحمد مظفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۹۲۶۶

GV 45

تعيين ارتباط شيوه زندگي دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي اراک با ترکيب بدني/ شيرين بشري.- به راهنمايي حجت‌اله  نيک بخت، به مشاوره خسرو ابراهيم.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۹۳۹۵

GV 49

اثر تمرين همراه با رژيم غذايي منتخب بر شيوه زندگي، ترکيب بدني، ساختار بدني و چربي‌هاي خون در دانشجويان زن/ ماندانا غلامي.- به راهنمايي حجت‌الله نيک‌بخت، به مشاوره علي‌محمد اميرتاش.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۹۶۳۲

GV 53

مقايسه انواع و ميزان شيوع آسيب‌هاي مفصل زانو در بازيکنان مرد واليبال قدرتي و سرعتي در ليگ برتر/ سيدمحمد شمس‌آبادي.- به راهنمايي حيدر صادقي، به مشاوره سيداميراحمد مظفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۰۰۱۹

GV 56

مقايسه اثر سه شيوه تمريني مسدود، تصادفي و رشته‌اي در اکتساب و يادداري مهارت سرويس واليبال/ رقيه وهمي‌يان.- به راهنمايي مهدي نمازي‌زاده، به مشاوره پونه مختاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۰۵۶۶

GV 60

اثر تمرين استقامتي بر توان هوازي و کيفيت زندگي بيماران زن مبتلا به مولتيپل اسکلروز/ الهام افتخاري.- به راهنمايي حجت‌الله نيک‌بخت، به مشاوره مسعود اعتمادي‌فر.- دکتري (دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده علوم انساني و اجتماعي، گروه تربيت بدني، رشته تربيت بدني) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم بهمن ۱۳۸۶ساعت 13:33  توسط کتابدار  |